დიკენსი, ჩარლზ, მწერალი, 1812-1870

პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები : [რომანი] / ჩარლზ დიკენსი ; [მთარგმნ.: მერი იანქოშვილი და ნათელა კეშელავა ; ილ.: დ. ერისთავი]. - თბილისი : საბჭოთა საქართველო, 1959. - 511 გვ. : 4 ფ. ილ.

დანართი: კომენტარები, გვ. 503-9.


გაშლილი თავფურც. ინგლ. ენ..

ინგლისური ლიტერატურა ინგლისური პროზა ინგლისური რომანი

821.111-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას