ვოინიჩი, ეტელ ლილიან 1864-1960

კრაზანა : [რომანი / ეტელ ლილიან ვოინიჩი ; შესავალი წერილი ე. ტარატუტასი ; თარგმ. სერგო კლდიაშვილისა ; ილ.: ი. კუსკოვი]. - თბილისი : საბლიტგამი, 1958 (მთავარპოლიგრაფგამომც. 1-ლი სტ.). - 338 გვ. : ილ..

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
გვ. 13. ხაზგასმულია: „მას დარაბაში მცირე ხვრელი გაუყვანია“, მიწერილია: „დარაბაში ხვრელის გაყვანა“.
გვ. 15. ხაზგასმულია: „ძირს დაეხარა სახე“ და მიწერილია: „სახეს ხრიან?“
გვ. 108. ლექსში „ბედნიერი ხარ“ ხაზგასმულია: „მერი“, მიწერილია: „გ. ტ“.
გვ. 109. ლექსში „არა ერთად აღარ გავალთ“ ხაზგასმულია: „თუმც მკერდსაც ღლის სულის ყოფა“ და მიწერილია: „არ მესმის“. ხაზგასმულია: „ღამით“ და მიწერილია: „მთვარიანი ღამე უნდა აიკიდონ და ისე გავიდნენ?“
ყდის მესამე გვერდზე გაზეთიდან ამოჭრილი ა. ცაგარელის რეცენზია ამ წიგნზე, მინაწერით: „ლიტ. და ხელ“., 1946, № 11, 8 მარტი“.


ინგლისური ლიტერატურა ინგლისური პროზა ინგლისური რომანები

821.111-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას