კარიჭაშვილი, დავით, 1862-1927

საქართველო მეთორმეტე საუკუნეში : სურათებით / დ. კარიჭაშვილის მიერ. - 1902 - 155, III გვ. ; 17 სმ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
თავფურცელზე: „ალექსანდრე ბეშქენაძეს ავტორისაგან“.
მე-4 ცალის კანზე ყოფილი პატრონის ხელწერა: „ს. თ. ხუნდაძე“.


[40კ.

საქართველოს ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია

94(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას