ჟორდანია, ნოე, 1868-1953

კონსერვატიზმი, ლიბერალიზმი, სოციალიზმი / ან [ნოე ჟორდანია]. - გამოცემა კანტორა განათლებისა, N 3, 1916 - 48 გვ. ; 18 სმ.

სათ. წინ: ან.

25კ.

კონსერვატიზმი ლიბერალიზმი სოციალიზმი

141ლიბერალიზმი 141.82 329.12 329.11

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას