კეშელავა, პლატონ, 1893-1963

პოეტების შეჯიბრი : აკაკი და ვაჟა / პლატონ კეშელავა. - 1930 - 110 გვ. ; 15 სმ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
თავფურცელზე: „იოსებ გრიშაშვილს პატივისცემით პ. კ. 20 X“ იქვე ავტორის ფსევდონიმის ქვეშ: „პლ. კეშელავა“.
კანზე ავტორი : თამაზ ბორელი

1მ.


წერეთელი, აკაკი, 1840-1915 პოეტი,
ვაჟა-ფშაველა, 1861-1915 პოეტი,

ქართული ლტიერატურა ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა ქართველი მწერლები

821.353.1.09(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას