მარქსი, კარლ, ფილოსოფოსი, 1818-1883

გოთას პროგრამის კრიტიკა : შენიშვნები გერმანიის მუშათა პარტიის 1875 წ. პროგრამის შესახებ / კარლ მარქსი ; თარგმნილი გერმანულიდან გ. გამყრელიძის მიერ. - სახელგამის გა-მა და 1-ლი სტ., 1932. - 56 გვ. ; 20 სმ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „პოეტს, მკვლევარს, მეგობარს-სოსოს – მთარგმნელისაგან. 10. VI. 32“. მიწერილია: „გ. გამყრელიძე“.

40კ.

პროლეტარიატის დიქტატურა სოციალიზმი კომუნიზმი გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ისტორია

141.821.3 321.74 141.82 329.141(430)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას