ჭავჭავაძე, ილია, 1837-1907

არსენას ლექსი და კაკო ყაჩაღი / [ილია ჭავჭავაძისა] ; რედაქცია, წინასიტყვაობა და შენიშვნები პლატონ კეშელავასი. - ფედერაცია, 1939. - 132 გვ., დაუნომ. 2 გვ. ; 15 სმ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
თავფურცელზე: „პოეტს მკვლევარს საყვარელ ადამიანს, სოსოს გულთბილობით მიეძღვნება ამ გამოცემის პირველი წიგნი. 15/V 39. პლატონ კეშელავა“.
ფორზაცზე: „შეცდომები: 1. დამოჟნა, 125 (ორთაჭალის აქეთაა ხარფუხის ახლოს). 2. ბურდავარ, 65, 126 („აქა ვარ,“ აქ გახლავარ“). 3. ცალგნით (საიათნოვა), ეს სიტყვა არ არის ახსნილი, აქვს საიათნოვას. გვ. 32, აკაკი“.


ბიბლიოგრაფია: ლიტერატურა (გვ. 112-116).

2მ.40კ. ყდა 80კ.

ქართული ლიტერატურა ქართული ხალხური სიტყვიერება ქართული პოემა ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა

821.353.1-1+821.353.1-11+821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას