კალანდაძე, მერაბ

ალექსანდრე ორბელიანი დასავლეთ ევროპის ახალი ისტორიის საკვანძო საკითხებზე / მერაბ კალანდაძე ; [რედ. როსტომ ჩხეიძე ; რეცენზენტები : ნ. ნამორაძე, ნ. ვახანია]. - არტანუჯი, 2010. - 58 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 52.

9994055982

ისტორია დასავლეთ ევროპის ისტორია

930.1(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას