ქართველური ონომასტიკა 4 / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილ.სახელმწ.უნ–ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის სამეცნ. კვლევითი ცენტრი ; [რედ. პაატა ცხადაია ; რეცენზენტები : შ.აფრიდონიძე, ზ.ჭუმბურიძე]. - ინტელექტი, 2010. - 349 გვ.

ბიბლიოგრ. : სტატიების ბოლოს.

რეზიუმე ინგლ. რუს.

ონომასტიკა ქართველური ონომასტიკა

801.313.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას