ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების XIV სამეცნიერო სესია : მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - 1943. - 23 გვ.

უფასო

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო სესიები საზოგადოებრივი მეცნიერებები

061.12(479.22)(063) 3
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.