ტ. 2. ს.დ. სკაზკინისა და ო.ლ. ვაინშტეინის რედაქციით. - სტალინის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტის გამ-ბა და სტ., 1949. - 570 გვ.

ბიბლიოგრაფია: ლიტ-რა, შენიშვნებში.

19მ.

ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია

94(100)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას