ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

დებულება საცხოვრებელი ბინების აღდგენისა და ექსპლოატაციის დამხმარე კომისიების შესახებ / საქართველოს სსრ კომუნალური მეურნეობის სამინისტრო. - 1950 - 23 გვ. ; 19სმ.

კანი, თავფურცელი და ტექსტი პარალელურად ქართულ-რუსულ ენებზე

60კ.

საბინაო მეურნეობა საცხოვრებელი ბინების აღდგენა საცხოვრებელი ბინების ექსპლოატაცია

332.872 728.1.025.5
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.