ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ჭავჭავაძე, ალექსანდრე, 1786-1846

[ლექსები და თარგმანები] / ალ. ჭავჭავაძე. - საბჭოთა მწერალი-ს გამ-ბა და სტ., 1949. - 265 გვ. ; 15სმ. - პოეტის ბიბლიოთეკა .

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანზე: „ალექსანდრე ჭავჭავაძე (მეორე გამოცემა).“
ფორზაცზე: „ი. გრიშაშვილის რედაქციით“.
თავფურცელზე: „1949 30/V.“
ფორზაცის ბოლო გვერდზე: “ქართული წიგნები ძველი და ახალი.“


10მ.

ქართული ლიტერატურა

821.353.1-1
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.