კოსმინსკი, ე.ა.

შუა საუკუნეების ისტორია VI და VII კლასებისათვის / ე. ა. კოსმინსკი. - სახელგამი, 1951. - 335 გვ. : ილ. ; 23სმ.

7მ.

ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია სახელმძღვანელოები საშუალო სკოლებისათვის

94(100)"04/14"(075.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას