ელიავა, ირაკლი, 1928−

ფიტოჰელმინთები საქართველოში : მორფოლოგია, ბიოლოგია, ეკოლოგია / ი. ელიავა ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ზოოლოგიის ინსტიტუტი. - მეცნიერება, 1966. - 35 გვ. : ილ. ; 22 სმ.


დამატებითი თავფურცელი რუსულ ენაზე.

15კ.

ფიტოჰელმინთები საქართველოში

576.895.1 632.6](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას