ნადარეიშვილი,გ.

ბრძოლისა და შრომის ორმოცდაათი წელი : [დუშეთის რ-ნი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისათვის] / გ.ნადარეიშვილი ; გ.შადური. - საბჭოთა საქართველო, 1968. - 223 გვ. : ილ. ; 20 სმ.

75კ. ყდ.

კომუნისტური მშენებლობა საქართველოში საქართველოს ისტორია, XX ს.

908(479.22) 908(479.22) + 94(479.22)"19"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას