დიუმა, ალექსანდრე (მამა), 1802-1870

კავკასია : მოგზაურობის შთაბეჭდილებანი / ალექსანდრე დიუმა ; თარგმ. ფრანგ. თ. ქიქოძისა ; [რედ., შესავ. წერილი და შენიშვნები აკ. გაწერელიასი]. - მერანი, 1970. - 511 გვ. : 1ფ. პორტრ. ; 21 სმ.

შენიშვნები: გვ. 465-507.

96კ.

მოგზაურობა კავკასიაში ქართველების ეთნოგრაფია

821.133.1-94 910.4(479) 39(=35) 392(=353.1)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას