ბარათაშვილი, ს.

საქართველოს საშვალო საუკუნეთა ისტორია : რვეული 2 : ქრისტიანობის მიღებიდან არაბების შემოსევამდი / ს. ბარათაშვილი ; თარგმანი ს. ხუნდაძის მიერ. - ქუთაისი, 1895. - 158 გვ. - ქუთაისის ამხანაგობის გამოცემა, № 11 .

საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორია

94(479.22)"05/14"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას