ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Organic crystals, germanates, semiconductors / with contrib. by L. N. Demianets ... - Springer-Verlag, 1980. - 219 p. : graph. Darst. - Crystals / Crystals 4 .

Includes bibliographies.

3540102981 0387102981

ქიმია ფიზიკური ქიმია კრისტალური ქიმია

544+548.3
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.