ცხოვრებაძე, გოგი

ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი 1921-1925 წლებში : ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გოგი ვარლამის ძე ცხოვრებაძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 1997. - 43 გვ.

ისტორია საქართველოს ისტორია საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი ქართული ემიგრაცია ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია ავტორეფერატი

94(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას