ჩხარტიშვილი, გრიგოლ

შუა საუკუნეების ისტორია : (ევროპა და აზია შუა საუკუნეებში) : დამხმარე სახელმძღვანელო. წგ. 2 / გრიგოლ ჩხარტიშვილი. - თბილისი : განათლება, 1972. - 380 გვ.

ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია ევროპის ისტორია აზიის ისტორია სახელმძღვანელო

94(4+5)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას