ღურწკაია, ნინო.

მზის ქარის მიერ მაგნიტოსფეროს გარსდენის თავისებურებების მოდელირება კინემატიკურ მიახლოებაში : ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი. 04.00.23 / ნინო ღურწკაია ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი : ზურაბ კერესელიძე]. - თბილისი, 2006. - 22 გვ. : ილ.

გეოფიზიკა მაგნიტური ველი მაგნიტოსფერო მზის ქარი ავტორეფერატი

550.3(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას