ცქიტიშვილი, ეკა

გომბორის ქედის ნიადაგის ნემატოდების ფაუნა და ეკოლოგია : ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ეკა ცქიტიშვილი ; სამეცნ. ხელმძღვ.: ირაკლი ელიავა, ერისტო ყვავაძე ; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 41 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

ზოოლოგია ნემატოდების ფაუნა ნემატოდების ეკოლოგი ავტორეფერატი

59(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას