ქენქაძე, ვიტალი, 1961-

ქსნის ერისთავიანთ ქალები (XIV-XX სს.) / ვიტალი ქენქაძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; [სერიის რედ. ზაზა აბაშიძე ; მეხუთე წიგნის რედ. გულიკო მჭედლიძე]. - თბილისი : ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018. - 367გვ. : 22ფ. ილ. - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულალური წიგნების სერია, ტ. 5 ; 2587-4616 .

ბიბლიოგრ. : გვ.360-365

9789941956331(მეხუთე წიგნი)

თავად-აზნაურობა საქართველოში ქართული გვარების ისტორია ქსნის ერისთავები

929.+929.52](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას