კაუცკი, კარლ, 1854-1938

საქართველო: გლეხთა სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა = Georgien: Eine sozialdemokratische bauernrepublik = Georgia: A social-democratic republic : შთაბეჭდილებანი და დაკვირვებანი = Eindruecke und beobachtungen = Impressions and observations / კარლ კაუცკი ; მთარგმნ.: სოფიკო შუბითიძე ; რედ. ზურაბ გაიპარაშვილი, ირაკლი ირემაძე. - თბილისი, 2018. - 354 გვ. : ილ.

9789941137242

საქართველოს ისტორია საქართველოს პოლიტიკა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა პოლიტიკის თეორია

94(479.22) 32(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას