Fundamentos da filosofia marxista-leninista / Sob Redacção Geral do Professor F. Burlatski ; tradução de K. Asryants. - Moscovo : Progresso, [1987]. - 391, [1] p.

ფილოსოფია მეცნიერული სოციალიზმი და კომუნიზმი მარქსიზმ-ლენინიზმი დიალექტიკური მატერიალიზმი ისტორიული მატერიალიზმი

141.82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას