ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Тютрюмова, Е. А.

Библиография советской травматологии : Вып. 10 : за 1942 г. / Е. А. Тютрюмова. - Москва ; Ленинград : Медгиз. Ленингр. отд-ние, 1949. - 90 c.

ტრავმატოლოგია ბიბლიოგრაფია

616-001(01)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.