ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Иллюстрированные методики изготовления юфтевых заготовок. Ч.1 : Заготовки для полусапот / Ред.Е.В. Разумовская. - Москва, 1947. - 38 с.

ფეხსაცმლის წარმოება მოკლეყელიანი ჩექმის დამზადება მეთოდიკა

685.341.725 (072)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.