ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Смирнов, В. И.

Курс высшей математики. Т. 2 : Учеб. пособие для ун-тов / В.И. Смирнов. - 9-е издание, стереотипное. - Ленинград ; Москва, 1948. - 622 с. : с черт.

უმაღლესი მათემატიკა

51(075.8)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.