დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ : (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) : ნაწ. 1 / თ. ქართველიშვილი, ხ. ბაინდურაშვილი, ირ. გელაშვილი [და სხვ.] ; რედ. მზია სურგულაძე ; თარგმნ. რუსუდან ლაბაძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბილისი, 2019. - 414 გვ.

9789941967771 (ორივე ნაწილის) 9789941967788 (პირველი ნაწილის)

ისტორია საქართველოს ისტორია ქართლის მეფეები კახეთის მეფეები დოკუმენტების კრებული

94(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას