ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Григорьян, Ашот Тигранович.

Даниил Бернулли, 1700-1782 / А. Т. Григорьян, Б. Д. Ковалев. - Москва : Наука, 1981. - 313, [5] с. : ил.; 20 см. - Научно-популярная серия. Биографии .


Бернулли, Даниил

შვეიცარიელი მათემატიკოსი ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.