ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Яглом, Исаак Моисеевич.

Герман Вейль. [1885-1955] / И. М. Яглом. - Москва : Знание, 1967. - 47 с. : ил.; 21 см.


Герман Вейль

გერმანელი მათემატიკოსი ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.