ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Dolud, Olena

Nichtmonetäre Transaktionen in der ukrainischen Landwirtschaft : Determinanten, Spezifika und Folgen / Olena Dolud. - Halle : Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), cop., 2004. - xii, 174 S. - Studies on the agricultural and food sector in Central and Eastern Europe ; vol. 24 .

Bibliogr. : S. 165-174.

3980927032 9783980927031

სოფლის მეურნეობა უკრაინის სოფლის მეურნეობა ფინანსები და არამონეტარული ტრანზაქციები

336 : 63
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.