საერთაშორისო კონფერენცია აღმოსავლეთი და დასავლეთი : ლინგვისტური, კულტურული, ისტორიული ურთიერთობები = International conference East and West: Linguistic, Cultural, Historical Interactions : კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის დაბადების 90-ე წლისთავს : პროგრამა და თეზისები, 2019 წლის 12-15 დეკემბერი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ; რედაქტორი გიორგი სანიკიძე. - თბილისი, 2019. - 161 გვ. : 1ფ. პორტრ.


ტექსტის ნაწილი ინგლისურ ენაზე

ენათმეცნიერება ქართველი ენამეცნიერები სამეცნიერო კონფერენცია

81(479.22)(092გამყრელი\ზე,)(063)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას