ასტრონომიული კალენდარი : (წელიწდეული) : 2021 / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ;[სარედ. კოლეგია: შ. საბაშვილი, გ. რამიშვილი, ნ. საბაშვილი და სხვ.] ; შემდგენელი: ევგენი ხარაძის სახელობის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია. - თბილისი : ინტელექტი,, 2020. - 135გვ. : ნახ. - აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია, 61 0134-9856 ; .

9789941312649

ასტრონომია კალენდარი

52(059)"2021"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას