ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Ожигова, Елена Петровна

Шарль Эрмит, 1822-1901 / Е. П. Ожигова. - Ленинград : Наука : Ленингр. отд-ние, 1982. - 289 с. : ил.; 20 см. - Науч.-биогр. серия .


Эрмит, Шарль

ფრანგი მათემატიკოსები ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.