ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Авдеев, Федор Алексеевич

Применение ЭЦВМ для расчетов за отгруженный уголь : [Обзор] / Автор-составитель Федор Иванович Авдеев и др. - Москва : [б. и.] , 1970. - 64 с. : 20 см.

ქვანახშირის მრეწველობა მიწოდება და მარკეტინგის ორგანიზაცია ანგარიშსწორების ოპერაციები კომპიუტერებზე

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.