ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Прейскурант оптовых цен на качественную сталь / Министерство металлургической промышленности СССР. - Москва : Металлургиздат, 1949. - 371 с.

მეტალურგია ფოლადი ფასების პრეისკურანტი

669.14(085.6)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.