ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Цилиндр компрессора 5" газомоторкомпрессора Кларк типа RA-3 : Технические условия на поставку : Нормаль нефтяной промышленности Н303-49 / СССР. Министерство нефтяной промышленности. - Ленинград, 1949. - 5 с.

ნავთობის მოპოვება გაზის კომპრესორის ძრავას ცილინდრი

622.323:622-1/-9
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.