ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Указатель действующих стандартов по лесной и бумажной промышленности на 1 июля 1949 г. / Министерство лесной и бумажной промышленности СССР. - Москва : Стандартгиз, 1949. - 157 с.

სატყეო მრეწველობა ქაღალდის წარმოება სტანდარტი

630:676(01)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.