ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ადამია, შ.

გეოტექტონიკა / შ. ადამია, ვ. ალფაიძე, ა. ჭაბუკიანი : [რედ. ც. სვანიძე]. - თბილისი : თბილისის უნივესიტეტის გამომცემლობა, 2000. - 283 გვ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 281.

9992856416

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.