ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сборник учебных планов и программ для подготовки укладчиков труб внешней сети водопровода и канализации / М-во строительства предприятий машиностроения. - Москва, 1949. - 18 с.

წყალმომარაგება კანალიზაცია კრებული

628.1+628.24](08)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.