ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Памятка по технике безопасности для плотника / СССР. М-во строительства предпринтий тяжелой индустрии ; Управление рабочих кадров труда и зарплаты. - Москва : Строийздат, 1949. - 15 с.

სახუროო სამუშაოები უსაფრთხოების დაცვა

674.1:658.28
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.