ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Воронцова, Любовь Андреевна

Софья Ковалевская. 1850-1891 / Любовь Воронцова ; Вступит. ст. П. Полубариновой-Кочиной. - Москва : Мол. гвардия, 1957. - 341с. : 11л. илл. 21 см. - Жизнь замечательных людей. Серия биографии .


Ковалевская, Софья

რუსი მათემატიკოსები ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.