ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Lebettre, Michel.

L'Enseignement de l'anglais dans les collèges d'enseignement général / par M. Lebettre, J. Lonjaret, R. Denis... Préf. de A. Beslais. - 2e éd. - A.Colin, 1963. - [267] p. ; 24 cm. - Cahiers de pédagogie moderne .

ინგლისური ენა ინგლისური ენის შესწავლა

80=83
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.