ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Лазерная технология и автоматизация исследований / Отв. ред. В. А. Катулин. - Москва : Наука , 1989 . - 224, [1] с. ил. - Тр. Физ. ин-та им. П. Н. Лебедева / АН СССР .

Библиогр. в конце ст.

5020000205

ლაზერული დამუშავება-კრებული კვანტური გენერატორები

[621.375.826+681.5](060.55)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.