ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Бахвалов, Сергей Владимирович

Аналитическая геометрия : Учебник для пед. ин-тов / С. В. Бахвалов, Л. И. Бабушкин, В. П. Иваницкая. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 1970. - 376 с. : ил.

ანალიტიკური გეომეტრია

514
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.