ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Ефимов, Николай Владимирович

Краткий курс аналитической геометрии : [Учеб. пособие для вузов] / Н. В. Ефимов. - 11-е изд., стер. - Москва : Наука, 1972. - 272 с.

ანალიტიკური გეომეტრია

514
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.