ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Нормы проектирования каменных и армокаменных конструкций (Н-7-49) / Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии. - Москва : Строииздат, 1949. - 20 с.

ქვის კონსტრუქციები არმოქვის კონსტრუქციები ნორმები

624.012.1:658.5
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.