ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Арсенев, К. К.

Энциклопедический словарь. Т. 27 : Розавень - репа / К. Арсенев, О. Петрушевский ; изд.: Ф. Брокгаузь, И. Ефрон. - С.-Петербургь : Семеновская Типо-Литография И.А. Ефрона, 1899. - 480 с. : ил.

ენციკლოპედია | ლექსიკონი

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.